Людям із порушенням зору Ukrainian English Facebook Facebook Instagram

Рада старших медичних сестер

Рада медичних сестер КП «ХМДЛ» ХМР організована для удосконалення організації праці, підвищення рівня роботи і кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу, поліпшення культури та якості лікувально-профілактичної допомоги населенню (сестринський (медичний) догляд).

Рада медичних сестер є дорадчим громадським органом при адміністрації закладу, до складу якого входять кваліфіковані та активні медичні сестри, старші медичні сестри.

      Рада медичних сестер ставить головною метою підвищення теоретичних і практичних знань, контроль за дотриманням працівниками принципів етики та деонтології, конфіденційності інформації про пацієнта.

        Рада медичних сестер КП «ХМДЛ» ХМР поділяється на 5 секторів:

 Сектор організації праці та комплексної роботи з персоналом

 Сектор навчально-виховної роботи та підвищення кваліфікації

Сектор лікувального харчування

Сектор інфекційного контролю та санітарної гігієни

 Сектор контролю та оцінювання якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою

Рада медичних сестер КП «ХМДЛ» ХМР  складається з 18  старших медичних сестер.

                 Очолює Раду   головна сестра медична.

 Члени Ради медичних сестер:

Одержують інформацію в адміністрації закладу, необхідну для виконання функцій і завдань Ради медичних сестер.

Беруть участь у нарадах, що стосуються Ради медичних сестер.

Вносять пропозиції адміністрації з питань поліпшення діяльності роботи молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу.

Розробляють та вносять пропозиції щодо вдосконалення організації праці, культури та відпочинку молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу.

Вносять на розгляд керівника закладу пропозиції Ради медичних сестер, виконання яких передбачає витрачання коштів тощо.

Проводять позапланові перевірки робочого процесу молодших спеціалістів з медичною освітою, перевіряють роботу медичного персоналу відділень, у робочі, вихідні та святкові дні з оформленням відповідних актів перевірки.

Розглядають на засіданнях Ради медичних сестер випадки порушень функціональних обов’язків, алгоритмів виконання маніпуляцій та процедур, трудової дисципліни, естетичних, етичних, деонтологічних та культурних норм поведінки молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу із застосуванням відповідних заходів.

 Рада медичних сестер працює у тісному контакті з адміністрацією закладу, профспілковою організацією закладу, молодшими спеціалістами з медичною освітою усіх відділень.

 З метою реалізації основних напрямів діяльності Рада медичних сестер закладу взаємодіє з Радами лікувально-профілактичних закладів міста та області, суспільними організаціями, з редакціями газет і журналів.