Людям із порушенням зору Ukrainian English Facebook Facebook Instagram

Рада старших медичних сестер

Рада медичних сестер КП «ХМДЛ» ХМР організована для удосконалення організації праці, підвищення рівня роботи і кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу, поліпшення культури та якості лікувально-профілактичної допомоги населенню (сестринський (медичний) догляд).

Рада медичних сестер є дорадчим громадським органом при адміністрації закладу, до складу якого входять кваліфіковані та активні медичні сестри, старші медичні сестри.

Рада медичних сестер ставить головною метою підвищення теоретичних і практичних знань, контроль за дотриманням працівниками принципів етики та деонтології, конфіденційності інформації про пацієнта.

Рада медичних сестер КП «ХМДЛ» ХМР поділяється на 5 секторів:

 • Сектор організації праці та комплексної роботи з персоналом
 • Сектор навчально-виховної роботи та підвищення кваліфікації
 • Сектор лікувального харчування
 • Сектор інфекційного контролю та санітарної гігієни
 • Сектор контролю та оцінювання якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою

Рада медичних сестер КП «ХМДЛ» ХМР складається з 18 старших медичних сестер.

Очолює Раду головна сестра медична - Козак Олена Михайлівна

Члени Ради медичних сестер:

 • Одержують інформацію в адміністрації закладу, необхідну для виконання функцій і завдань Ради медичних сестер.
 • Беруть участь у нарадах, що стосуються Ради медичних сестер.
 • Вносять пропозиції адміністрації з питань поліпшення діяльності роботи молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу.
 • Розробляють та вносять пропозиції щодо вдосконалення організації праці, культури та відпочинку молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу.
 • Вносять на розгляд керівника закладу пропозиції Ради медичних сестер, виконання яких передбачає витрачання коштів тощо.
 • Проводять позапланові перевірки робочого процесу молодших спеціалістів з медичною освітою, перевіряють роботу медичного персоналу відділень, у робочі, вихідні та святкові дні з оформленням відповідних актів перевірки.
 • Розглядають на засіданнях Ради медичних сестер випадки порушень функціональних обов’язків, алгоритмів виконання маніпуляцій та процедур, трудової дисципліни, естетичних, етичних, деонтологічних та культурних норм поведінки молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу із застосуванням відповідних заходів.

Рада медичних сестер працює у тісному контакті з адміністрацією закладу, профспілковою організацією закладу, молодшими спеціалістами з медичною освітою усіх відділень.

З метою реалізації основних напрямів діяльності Рада медичних сестер закладу взаємодіє з Радами лікувально-профілактичних закладів міста та області, суспільними організаціями, з редакціями газет і журналів.